خادم مردم

پایگاه خبری تحلیلی حماسه ساز

خادم مردم

پایگاه خبری تحلیلی حماسه ساز

خادم مردم
(پیشگام در حماسه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی)
آخرین مطالب

به گزارش پایگاه خبری جویاآنلاین، آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر شاهین‌شهر به همراه کد آن‌ها در داخل سایت فرمانداری شهرستان شاهین‌شهر و میمه قابل‌رؤیت هست:

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه

شهر شاهین‌شهر می‌رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ

۲۹/۰۲/۱۳۹۶ برگزار می‌شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر به شرح زیر می

باشد:

۱٫ آقای محمدرضا ابراهیم پورچوری مشهور به ابراهیم پور تاکسیرانى فرزند حمزه کد نامزد  ۱۲۴

۲٫ آقای علی ابراهیمی فرزند شمس علی کد نامزد ۱۲۵

۳٫ آقای حسین ابراهیمی ناغانی فرزند علی‌نقی کد نامزد ۱۲۶

۴٫ آقای روح اله احمدی فرزند على یار کد نامزد ۱۲۷

۵٫ آقای مهدی احمدی فرزند على کد نامزد ۱۲۸

۶٫ آقای رضا اردلی فرزند محمدتقى کد نامزد ۱۲۹

۷٫ آقای مسلم استرکی فرزند احمدعلی کد نامزد ۱۴۱

۸٫ آقای دانش اسدی گلوگرد مشهور به زراسوند فرزند مجید کد نامزد ۱۴۲

۹٫ آقای مهران افرا مشهور به نیما فرزند سبز علی کد نامزد ۱۴۵

۱۰٫ آقای علی‌اصغر افراسیابی فرزند مجتبی کد نامزد ۱۴۶

۱۱٫ آقای سعید آقا بابائی علویجه فرزند علی کد نامزد ۱۴۷

۱۲٫ آقای علی مراد اکبری فرزند عبدالعلى کد نامزد ۱۴۹

۱۳٫ خانم ملیحه انصاری اردلی فرزند کریم کد نامزد ۱۵۲

۱۴٫ آقای مهرداد اورش محمود صالحی فرزند اسحاق کد نامزد ۱۵۴

۱۵٫ خانم پوران باغبانی فرزند حسن کد نامزد ۱۵۶

۱۶٫ آقای حمیدرضا باغی نیا فرزند نعمت کد نامزد ۱۵۷

۱۷٫ آقای محمدرضا باقری فرزند غضنفر کد نامزد ۱۵۸

۱۸٫ آقای حامد بهرامی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۶۱

۱۹٫ آقای محسن بهرامی فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۶۲

۲۰٫ آقای مهدی بهرامی کرچی فرزند علی کد نامزد ۱۶۴

۲۱٫ آقای سامان بهمنی فرزند غریب کد نامزد ۱۶۵

۲۲٫ آقای مهدی بیدرام فرزند رضا کد نامزد ۱۶۸

۲۳٫ آقای امیر پندونه فرزند حسن کد نامزد ۱۷۱

۲۴٫ آقای امیرحسین پور آزادی مشهور به برزیان فرزند محمد شریف کد نامزد ۱۷۲

۲۵٫ آقای خداکرم پور مهدی فرزند منوچهر کد نامزد ۱۷۴

۲۶٫ خانم ریحانه ترکش فرزند مجید کد نامزد ۱۷۵

۲۷٫ خانم زینب توکل فرزند داریوش کد نامزد ۱۷۶

۲۸٫ آقای عقیل جاسمیان بقلانی فرزند یونس کد نامزد ۱۷۸

۲۹٫ آقای سید میثم جاویدان فرزند سید علی‌اکبر کد نامزد ۱۷۹

۳۰٫ آقای حسن جعفر آذر فرزند امامعلی کد نامزد ۱۸۱

۳۱٫ خانم فرشته جعفری فرزند عزیز قلی کد نامزد ۱۸۲

۳۲٫ آقای محمد جمشیدی فرزند برزو کد نامزد ۱۸۴

۳۳٫ خانم پرستو جهانگیری فرزند خیر اله کد نامزد ۱۸۷

۳۴٫ آقای رامین جهانگیری فرزند فریدون کد نامزد ۱۸۹

۳۵٫ خانم سمیه جهانگیری فرزند احمد کد نامزد ۱۹۱

۳۶٫ آقای علی‌رضا جهانگیری مشهور به جهانگیری بانک مسکن فرزند احمد کد نامزد ۱۹۲

۳۷٫ آقای عبدالرضا جهانگیری بلطاقی مشهور به احمد فرزند احمد کد نامزد ۱۹۵

۳۸٫ آقای نورالله جویا فرزند یدالله کد نامزد ۱۹۶

۳۹٫ آقای محمد جویبار فرزند علی‌اکبر کد نامزد ۱۹۷

۴۰٫ خانم اعظم حاجی رضازاده فرزند یدالله کد نامزد ۱۹۸

۴۱٫ خانم زهرا حق‌شناس فرزند اکبر کد نامزد ۲۱۴

۴۲٫ خانم نرگس حیدری هراتمه فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۱۶

۴۳٫ آقای علی خسروی فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۱۷

۴۴٫ خانم سمانه داراب پور فرزند عیدی کد نامزد ۲۱۸

۴۵٫ آقای سعید داوری فرزند علی ضامن کد نامزد ۲۱۹

۴۶٫ آقای هادی درویشی فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۴۱

۴۷٫ آقای مهران دفاعی اصفهانی فرزند رسول کد نامزد ۲۴۲

۴۸٫ خانم مژگان رئیسی فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۴۵

۴۹٫ آقای سعید رجبی فرزند حسین کد نامزد ۲۴۶

۵۰٫ خانم ام لیلا رحیمی فرزند عبدالحمید کد نامزد ۲۴۸

۵۱ آقای هادی رسولی فرزند اصغر کد نامزد ۲۴۹

۵۲ خانم اکرم رضائی فرزند علمدار کد نامزد ۲۵۱

۵۳ آقای حسنعلی رضائی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۲۵۲

۵۴ آقای محمدامین رمضانی اسماعیل‌آباد مشهور به رمضانى فرزند عبدالرضا کد نامزد ۲۵۶

۵۵ آقای اسحق زمانی فرزند سهراب کد نامزد ۲۵۷

۵۶ خانم معصومه زندیئه فرزند ستارخان کد نامزد ۲۵۸

۵۷ آقای حامد سحاریان پوری فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۶۱

۵۸ آقای اسماعیل سلیمانی فرزند عیسى کد نامزد ۲۶۴

۵۹ آقای سید میلاد سیدشمالی فرزند میر مجید کد نامزد ۲۶۵

۶۰ آقای علی شانظری گرگابی مشهور به حاج علی فرزند حسین کد نامزد ۲۶۷

۶۱ آقای حسین شاه رجبیان مشهور به مهندس شاه رجبیان شاه رجبیان فرزند مرتضی کد نامزد ۲۶۸

۶۲ آقای حسین شاهزاده فرد فرزند عباس کد نامزد ۲۷۱

۶۳ خانم فریبا شریفی مال امیری فرزند نعمت اله کد نامزد ۲۷۴

۶۴ آقای محمدحسین شعفی فرزند مهدی کد نامزد ۲۷۵

۶۵ آقای حسن شعیبی فرزند خلیل کد نامزد ۲۷۶

۶۶ آقای جهانگیر شفیعی گنجه فرزند براتعلى کد نامزد ۲۷۸

۶۷ خانم گل جهان شکرزاده مشهور به شکورزاده فرزند محبوب کد نامزد ۲۷۹

۶۸ آقای رضا شهباز مشهور به دکتر شهبازی فرزند حسینعلى کد نامزد ۲۸۲

۶۹ آقای احمدرضا شیرانی بیدآبادی فرزند خلیل اله کد نامزد ۲۸۴

۷۰ آقای علی صالحی مشهور به على اکبر فرزند محمد کد نامزد ۲۸۵

۷۱ آقای مهدی طاحونه فرزند حسین کد نامزد ۲۸۶

۷۲ آقای امین طلبی فرزند علی کد نامزد ۲۸۷

۷۳ آقای محمدعلی طیبی جبلی فرزند قدیر على کد نامزد ۲۸۹

۷۴ آقای کاوه عباسی فرزند اکبر کد نامزد ۲۹۴

۷۵ آقای علی داد عزیزی فرزند خداداد کد نامزد ۲۹۵

۷۶ آقای علی عسگریان مشهور به على فرزند خدابخش کد نامزد ۲۹۶

۷۷ آقای احمد عظیمی فرزند على کد نامزد ۲۹۷

۷۸ آقای پرویز عظیمی مشهور به مهندس عظیمی فرزند علیرضا کد نامزد ۲۹۸

۷۹ آقای میثم عظیمیان فرزند اصغر کد نامزد ۴۱۲

۸۰ آقای خلیل علیزاده فرزند حاجى کد نامزد ۴۱۴

۸۱ آقای بهرام عموئی سینی مشهور به سرهنگ عموئى فرزند حسن کد نامزد ۴۱۶

۸۲ آقای رامین غیبی فرزند محمد کد نامزد ۴۱۷

۸۳ آقای محمدرضا فاضلی فرزند مسعود کد نامزد ۴۱۸

۸۴ آقای محمدرضا فاطمی مقدم فرزند علی کد نامزد ۴۱۹

۸۵ آقای حسین فتحی فرزند رشید کد نامزد ۴۲۱

۸۶ خانم سودابه فتحی فرزند فتح اله کد نامزد ۴۲۴

۸۷ آقای علی فتحی فرزند حیدر کد نامزد ۴۲۵

۸۸ آقای نجف قلی فرامرزی بابادی فرزند امیر قلى کد نامزد ۴۲۶

۸۹ آقای اسماعیل فرهادی فرزند میرزا محمد کد نامزد ۴۲۷

۹۰ آقای محسن فرهادی مشهور به رستم فرزند نجف علی کد نامزد ۴۲۸

۹۱ آقای نظرعلی فروزان فرزند سلطانعلى کد نامزد ۴۲۹

۹۲ آقای داود فروزنده مشهور به مهندس فروزنده فرزند عزت اله کد نامزد ۴۵۱

۹۳ آقای ایمان قادری زفره فرزند محسن کد نامزد ۴۵۲

۹۴ خانم آرزو قادری زفرهء فرزند محسن کد نامزد ۴۵۴

۹۵ خانم مهری قربانیان فرزند بمان علی کد نامزد ۴۵۷

۹۶ آقای ابراهیم قربانی جزی مشهور به مهندس قربانی فرزند حسین کد نامزد ۴۵۸

۹۷ آقای سجاد قهرمانی فرد فرزند احمد کد نامزد ۴۵۹

۹۸ خانم هاجر کاظمی فرزند لسان اله کد نامزد ۴۶۱

۹۹ خانم مهسا کشاورزیان فرزند علیرضا کد نامزد ۴۶۲

۱۰۰ خانم ماهتاب کیانپور مشهور به مهتاب کیانپور فرزند على کد نامزد ۴۶۵

۱۰۱ آقای مهدی کیان منش فرزند حمزه کد نامزد ۴۶۷

۱۰۲ آقای محمدجواد گماری فرزند داریوش کد نامزد ۴۶۸

۱۰۳ آقای محمدعلی گوجانی پیانی فرزند مرادعلى کد نامزد ۴۶۹

۱۰۴ خانم فلور لاوی فرزند عباس کد نامزد ۴۷۲

۱۰۵ آقای محسن لوافی فرزند جعفر کد نامزد ۴۷۴

۱۰۶ آقای اردشیر مبینی دهکردی فرزند خدا کرم کد نامزد ۴۷۶

۱۰۷ خانم محبوبه محقق دولت آبادی فرزند رضا کد نامزد ۴۷۹

۱۰۸ آقای احمدرضا محمدی فرزند فرج‌الله کد نامزد ۴۸۱

۱۰۹ آقای حسن محمدی فرزند اسد کد نامزد ۴۸۲

۱۱۰٫ خانم زهرا محمدی سیوکی فرزند غلامرضا کد نامزد ۴۸۴

۱۱۱٫ آقای مهرداد مختاری مشهور به مهندس مختاری فرزند عبدالکریم کد نامزد ۴۸۶

۱۱۲٫ خانم خدیجه مسعودی فرزند غلامعلی کد نامزد ۴۸۷

۱۱۳٫ آقای علی ضامن مسعودی مشهور به علی فرزند محمد کد نامزد ۴۸۹

۱۱۴٫ آقای محسن مسلمی نیکو فرزند محمد کد نامزد ۴۹۱

۱۱۵٫ آقای رضا مصنوعی فرزند میرزا آقا کد نامزد ۴۹۲

۱۱۶٫ آقای مصطفی مهدوی فرزند محمد کد نامزد ۴۹۴

۱۱۷٫ خانم نرگس سادات موسوی مشهور به یارمحمدی و سادات موسوی فرزند سید حسین کد نامزد ۴۹۵

۱۱۸٫ آقای سیدنعیم میراحمدی فرزند میر یونس کد نامزد ۴۹۶

۱۱۹٫ آقای منصور نیرومندجزی فرزند امراله کد نامزد ۴۹۷

۱۲۰٫ آقای منوچهر نیرومندجزی فرزند امراله کد نامزد ۴۹۸

۱۲۱٫ آقای روح اله هاشمی فرزند ابوطالب کد نامزد ۵۱۴

۱۲۲٫ آقای مهدی هاشمی فرزند حسین کد نامزد ۵۱۶

۱۲۳٫ آقای امیر یعقوبی مشهور به آقای دکتر یعقوبى فرزند عباسعلی کد نامزد ۵۱۷

توجه:

-۱ نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۷ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط

اسامی تعداد حداکثر ۷ نفر را می‌توانند در برگ رأی بنویسند.

-۲ هیئت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری شاهین‌شهر و میمه در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای

اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی

می‌باشد.

-۳ شکایاتی قابل‌رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین‌نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا

شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

 

علیرضا بصیری جزی فرماندار شهرستان

شاهین‌شهر و میمه

شورای شهر شاهین شهر پی ادف

 انتهای پیام/ج

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی